INSTLACJA ZBIORNIKOWA GAZU PŁYNNEGO ZE ZBIORNIKAMI NAZIEMNYMI O POJEMNOŚCI2x6700dmᶟ

Zakres prac obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

  • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zbiornikowej gazu płynnego (zbiorników naziemnych o pojemności 2×6400 dm³) wraz z przyłączem gazu i wewnętrzną instalacją gazową;
  • Wymianę istniejących kotłów na paliwo stałe, na kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania;
  • Wykonanie robót budowlanych polegających na doprowadzeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych do obowiązujących przepisów prawa;
  • Wymianę nadproża nad oknem werandy, odgrzybianie oraz osuszenie ściany i sufitu w lokalu mieszkalnym wraz z zamontowaniem podokienników zewnętrznych, obrobieniem ościeży okiennych, otynkowaniem ścian elewacji południowej części budynku;

Termin realizacji zadania: 10.10.2022r. – 28.02.2023r.
Łączna wartość wykonanych robót: 512.620.00 zł brutto;
Inwestor: Gmina Suchy Dąb

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do współpracy! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji o ofercie oraz cenach na wykonywane przez nas usługi.