Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w budynku nr 4 na terenie zakładu produkcyjnego GRUPY INCO S.A. W Suszu

Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie prac i czynności w polegających na wykonaniu, dostarczeniu, montażu oraz uruchomieniu do ciągłej eksploatacji elementów instalacji badawczej sanityzacji – niskotemperaturowych, kondensacyjnych kotłów wodnych o znamionowej mocy cieplnej 370 kW ( przy parametrach 80/60˚˚ C ), 400kW ( przy parametrach 50/30˚ C) – szt. 3 wraz z armaturą i osprzętem. W szczególności :

  1. Wykonanie, dostawa, sprzedaż i montaż kotłów gazowych wraz z armaturą, uzgodnionym osprzętem oraz automatyką;
  2. Podłączenie i uruchomienie kotłów gazowych do ciągłej, bieżącej eksploatacji w zakładzie z zachowaniem uzgodnionych parametrów pracy i wydajności;
  3. Opracowanie i dostarczenie Kupującemu kompletnej dokumentacji technicznej dostarczonych urządzeń oraz dokumentacji powykonawczej;
  4. Objęcie wszelkich wykonywanych prac , czynności oraz dostarczonych materiałów i urządzeń gwarancją producenta oraz gwarancją serwisową;

Inwestor: „Grupa INCO” S.A.
Termin Realizacji: 08.10.2022
Wartość inwestycji: 1.057.542,73zł

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do współpracy! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji o ofercie oraz cenach na wykonywane przez nas usługi.