Umowa na wykonanie „Hydroforni na cele p.poż. wraz z instalacjami w budynku Domu Studenckiego nr 1-4 oraz wymiana węzła w budynku przy ul. Tuwima 15 w Gdańsku,

W październiku 2022 podpisaliśmy umowę na wykonanie „Hydroforni na cele p.poż. wraz z instalacjami w budynku Domu Studenckiego nr 1-4 oraz wymiana węzła w budynku przy ul. Tuwima 15 w Gdańsku, należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Szczegółowy zakres prac :

 • Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej (rury, armatura, izolacja, hydranty z szafami);
 • Montaż nowej instalacji hydrantowej od przyłącza wodociągowego ( rury, armatura , izolacja);
 • Montaż hydrantów wewnętrznych;
 • Obudowa nowych rurociągów;
 • Wykonanie koniecznych napraw po demontażu jak i montażu instalacji;
 • Montaż zabezpieczeń przejść p.poż przez przegrody oddzielenia pożarowego;
 • Płukanie instalacji, próby szczelności, dezynfekcja;
 • Odcięcie instalacji wraz ze spuszczeniem wody ;
 • Przygotowanie do montażu (spawanie/ gwintowanie);
 • Montaż zaworów odcinających;
 • Montaż filtrów oraz zaworów zwrotnych;
 • Montaż zestawu hydroforowego (pompowego);
 • Montaż zestawu testowanego;
 • Wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej zasilającej hydrofor oraz szafy sterujące;
 • Zasilanie zestawu hydroforowego z rozdzielni głównej DS1;
 • Ponowne napełnienie instalacji wodą (wykonanie prób);
 • Inne prace budowlane i porządkowe;

Wartość realizacji: 1.030.973,04 zł
Inwestor: Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku;

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do współpracy! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji o ofercie oraz cenach na wykonywane przez nas usługi.