„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec -Bielica”