„Remont instalacji hydrantowej w budynku CLIV Liceum Integracyjnego przy Łazienkach Królewskich ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie”

Zakres prac obejmował :

  • Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej;
  • Demontaż istniejącego zestawu hydroforowego;
  • Dostarczenie i montaż urządzeń instalacji hydrantowej (zawory, armatura, szafki, rurociągi z kompletnym osprzętem, mocowania podwieszenia itp. )
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem istniejącego pomieszczenia hydroforni;
  • Dostarczenie i montaż zestawu hydroforowego w pomieszczeniu hydroforni;
  • Wykonanie prób i pomiarów instalacji;
  • Rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów;
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice , parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji;
  • Zapewnienie konserwacji i okresie gwarancyjnym oraz instrukcje obsługi;

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do współpracy! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji o ofercie oraz cenach na wykonywane przez nas usługi.