Kierownik robót budowlanych i sanitarnych

REJON : WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ( GDAŃSK)

Twój zakres obowiązków

Nadzór i organizacja robót zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego:

• Prowadzenie dokumentacji (książek obmiarów, protokołów odbioru robót itp. );

• Kontrolowanie :

– przestrzegania przepisów BHP I ppoż. na budowie;

– przestrzegania dyscypliny pracy;

– jakości wykonywanych robót;

– na bieżąco stanu kosztów budowy;

– terminowości wykonywanych prac;

• Kształtowanie właściwej dyscypliny pracy;

• Zgłaszanie potrzeb wykonawczych na roboty budowlane, usługi;

• Zgłaszanie potrzeb materiałowych;

• Bieżące monitorowanie postępu robót;

• Reprezentowanie firmy na terenie budowy oraz poza budową;

• przygotowywanie ofert, analiza cenowa, negocjacje z podwykonawcami,

• opracowywanie kosztorysów branżowych w zakresie instalacji,

• rozliczanie robót instalacyjnych z zamawiającym i podwykonawcami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, techniczne (inżynieria środowiska, budownictwo lub pokrewne);
 • Prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie uprawnień budowlanych mile widziane;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Znajomość przepisów prawa budowalnego;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Doświadczenie mile widziane;
 • Dyspozycyjność do pracy na terenie województwa Pomorskiego;

To oferujemy

 • Samochód , telefon służbowy;
 • Umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (do uzgodnienia po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej);

Aplikuj na to stanowisko

Załączniki (.pdf .doc .docx)